Lokale Uitvoerbaarheid

Een ziekenhuis als deelnemend centrum

Een  studie wordt in Nederland maar één keer getoetst door een erkende Nederlandse METC. Dit is vastgelegd in de  CCMO-richtlijn Externe Toetsing (RET 2012). Dus als je als deelnemend centrum aan een multicenter studie wilt meedoen, dan hoeft het onderzoek niet meer opnieuw door een  METC te worden getoetst.

Wel moet je voor deelname van jouw centrum aan een studie de toestemming van de Raad van Bestuur/Directie van je ziekenhuis hebben. De lokale uitvoerbaarheid wordt dan beoordeeld. Dit wordt niet door de METC LDD gedaan, maar door een andere afdeling in het ziekenhuis. Voor het LUMC doet het secretariaat van de METC LDD  dit in opdracht van de Raad van Bestuur. 

Je centrum kan op verschillende momenten aan een multicenter studie gaan deelnemen: bij de start van de studie of als de studie al enige tijd loopt. De procedure voor het verkrijgen van toestemming van de Raad van Bestuur blijft hetzelfde.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info