Biobank LUMC

Biobankverzameling
Een biobank is een systematische verzameling en opslag van menselijk lichaamsmateriaal met daarbij behorende data voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk component hierbij is dat dit toekomstige wetenschappelijke onderzoek nog niet nader is gedefinieerd.

LUMC Biobankorganisatie
Wil je lichaamsmateriaal en/of klinische gegevens verzamelen voor toekomstig onderzoek in de vorm van een biobankverzameling of als deel van een WMO-plichtige studie, neem dan altijd contact op met de LUMC Biobankorganisatie (Biobankorganisatie@lumc.nl).

De LUMC Toetsing Commissie Biobanken & biomaterialen (TCBio) beoordeelt verzoeken tot het opzetten van biobanken en uitgiftes van lichaamsmateriaal en/of gegevens uit biobankverzamelingen.

WMO-plichtige studie met biobankverzameling
De METC LDD beoordeelt biobankverzamelingen die gekoppeld zijn aan een WMO-plichtige studie. Hiervoor is goedkeuring van de LUMC Biobankorganisatie nodig. Deze goedkeuring dien je in bij de METC LDD als onderdeel van het onderzoeksdossier (‘K1. Goedkeuring LUMC Biobankorganisatie opzetten biobank’).

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de pagina Lichaamsmateriaal en biobank
Voor het Lumc:  Zie pagina op Albinusnet of neem contact op met Biobankorganisatie@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info