Niet-WMO/MDR onderzoek
Tijdens en na het onderzoek

Hoe nu verder?

Nadat je een niet-WMO/MDR verklaring (en eventueel goedkeuring van de Directie/Raad van Bestuur) voor je onderzoek hebt gekregen, dan hoef je de METC niet te informeren over de start- en einddatum van je onderzoek. Ook hoef je geen voortgangsrapportages en een eindrapportage naar de METC te sturen.

Meld je SAE’s?
Omdat SAE’s, gerelateerd aan het onderzoek niet te verwachten zijn - het risico van niet-WMO/MDR plichtig onderzoek is immers verwaarloosbaar - hoeven de SAE’s niet aan de METC gemeld te worden. Neem daarom ook niet in je protocol op dat je SAE’s meldt aan de METC.

Kijk op de pagina Amendementen of je wijzigingen in je onderzoeksdossier aan de METC moet voorleggen.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info