CTR
Start van het onderzoek

Start van het onderzoek 

Je kunt je onderzoek starten nadat je de volgende documenten hebt ontvangen:

  • het positief besluit van de METC LDD

  • de toestemmingsbrief van de RVB / directie van de instelling

 Zie ook Lokale uitvoerbaarheid 

 

Melden startdatum

  • Het primair positief besluit van de METC LDD is tot twee jaar na de goedkeuringsdatum geldig.

 

  • De officiële startdatum is de datum waarop je de eerste handeling verricht om een potentiële proefpersoon te werven voor een specifieke studie, tenzij anders gedefinieerd in het protocol.

  • De datum van het eerste bezoek van de eerste proefpersoon in een betrokken lidstaat moet worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen vanaf het eerste bezoek van de eerste proefpersoon in die betrokken lidstaat.

 

Let op

Ook wanneer je nog niet gestart bent met het includeren van proefpersonen, moet je een voortgangsrapportage indienen, één jaar na de datum van het positief besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info