MDR-plichtig onderzoek
Start

Melden startdatum

  • Het primair positief besluit van de METC LDD is tot twee jaar na de goedkeuringsdatum geldig.

  • De officiële startdatum is de datum waarop je de eerste patiënt in jouw onderzoek includeert (zie CCMO website).

  • Via een e-mail naar metc-ldd@lumc.nl breng je de METC LDD zo snel mogelijk op de hoogte van de start van de studie.

 

Verlenging geldigheidsduur positief besluit

  • Wanneer het onderzoek binnen die twee jaar nog niet is gestart, vervalt de geldigheid van het positief besluit.

  • Je kunt de METC LDD vragen om de geldigheid van het positief besluit te verlengen: Stuur tijdig een e-mail naar metc-ldd@lumc.nl.

Vermeld in de e-mail het METC protocolnummer, de onderzoekstitel, de reden waarom het onderzoek niet binnen de twee jaar gestart is en een onderbouwd verzoek voor verlenging van de geldigheidsduur van het positief besluit.

 

Let op

Ook wanneer je nog niet gestart bent met includeren van proefpersonen, moet je een voortgangsrapportage indienen, één jaar na de datum van het positief besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info