Algemene informatie
Proefpersonen

Proefpersonen

Alle deelnemende personen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, dus ook gezonde vrijwilligers en zorgprofessionals, zijn proefpersonen die moeten worden geinformeerd.

 

De eisen die worden gesteld aan de proefpersoneninformatie bij WMO-plichtig onderzoek, liggen vast in de wet:

 • de proefpersoon moet schriftelijk geïnformeerd worden over het onderzoek*:

  • het doel, de aard en de duur van het onderzoek;

  • de risico’s die het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon met zich zou brengen;

  • de risico’s die het tussentijds beëindigen van het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon met zich zou brengen;

  •  de bezwaren die het onderzoek voor de proefpersoon met zich zou kunnen brengen.

 • de proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven voor deelname aan het onderzoek

 • een onafhankelijk deskundige is bij het onderzoek betrokken om vragen te beantwoorden.

 

Je leest alles over het begrip Proefpersoon op de website van de CCMO.

 

* De proefpersoneninformatie moet onder het taalniveau B1 vallen. Op de website  Is het b1? kun je controleren of een bepaald woord een B1-woord is. Een B1-woord is een makkelijk woord. Een woord dat bijna iedereen begrijpt. 

 

Voor LUMC

De actuele contactinformatie  in de informatiebrief is als volgt:

 

Klachten

In geval van klachten over het onderzoek kunt u zich wenden tot Team Klachten van het LUMC via e-mail: patiëntenservicebureau@lumc.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Patiëntenservicebureau (071-5262989; tijdens kantooruren). Zij zullen de klacht in behandeling nemen volgens de geldende afspraken.

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met een van de functionarissen gegevensbescherming van het LUMC (FG) via privacy@lumc.nl.

 

Contactgegevens LUMC

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden 
Centraal telefoonnummer: (071) 526 91 11

Voor meer informatie over uw rechten zie de website van het LUMC

https://www.lumc.nl/12367/Deelnemers-wetenschappelijk-onderzoek/

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info