Vergaderdata

Wekelijkse plenaire en DB vergaderingen

De Commissie vergadert een keer per week plenair, met de volgende frequentie:

  • driemaal op de dinsdag in Leiden
  • eenmaal op de woensdag in Den Haag

 

Het Dagelijks Bestuur van de commissie komt eveneens eenmaal per week bij elkaar.

 

Het moment van indiening bepaalt níet het moment van bespreking.

Het dossier moet volledig en correct ingediend zijn.

Het secretariaat vraagt voorafgaand aan de bespreking noodzakelijke adviezen op bij externe partijen.

Daarna kan een dossier pas geagendeerd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info