Vergaderdata

Wekelijkse plenaire en DB vergaderingen

De Commissie vergadert een keer per week plenair, met de volgende frequentie:

  • driemaal op de dinsdag in Leiden
  • eenmaal op de woensdag in Den Haag

Het Dagelijks Bestuur van de commissie komt eveneens eenmaal per week bij elkaar.

 

In de zomer is er een zomerreces van een of twee weken en vinden er geen vergaderingen plaats.
Ook in de week van de kerstdagen vindt er geen vergadering plaats.

 

Na het indienen van het dossier, controleert het secretariaat of het dossier volledig is. Indien dit niet zo is, dan vraagt het secretariaat de ontbrekende documenten op.

Op het moment dat het dossier volledig is, agendeert het secretariaat deze op de eerstkomende vergadering. Indien de agenda van deze vergadering al vol is, dan wordt het dossier een week later besproken.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info