Toetsingstermijnen

Beoordelingstermijnen

 

De huidige gemiddelde toetsingstermijnen van de METC LDD zijn voor:

  • MDR onderzoek: 50 kalenderdagen

  • Overig onderzoek: 53 kalenderdagen

  • CTR onderzoek: binnen  de wettelijke termijnen van 81 kalenderdagen

In overleg met de secretaris van de METC LDD kan de beoordelingstermijnen van CTR-onderzoek sterk worden verkort. De secretaris kan bij nationaal onderzoek - na afstemming met de indiener van het onderzoek -binnen een week na de vergadering de RFI's  in CTIS publiceren.  Hierdoor kan de toetsingstermijn van mononationale studies worden verkort naar minimaal 50 kalenderdagen. Zie op webpagina Teams voor contactgegevens met de secretaris.

 

Neem ook contact op met de secretaris als je onderzoek zowel onder de CTR als de MDR valt voor een simultane beoordeling.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info