Klachtenregeling en Beroep

Klachtenregeling

In overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat het reglement van de METC LDD een klachtenregeling.

 

Download hier de klachtenregeling.

 

 

Beroep

Tegen het besluit van de METC LDD kun je op grond van artikel 23 van de WMO binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, administratief beroep instellen bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het beroepschrift dien je te adresseren aan de CCMO, Postbus 16302, 2500 BH Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info