Geschiedenis van de
METC LDD

De geschiedenis van de METC LDD 

De METC LDD is een fusie van de Commissie Medische Ethiek en de METC Zuid-West Holland.

 

Sinds 1965 beoordeelde de Commissie Medische Ethiek (CME) van het LUMC medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Op 19 november 1999 is zij door de CCMO erkend als instellingsgebonden medisch-ethische toetsingscommissie in de zin van de WMO, waarmee zij tevens een zelfstandig bestuursorgaan werd.

De CME was bestuurlijk gekwalificeerd als adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het LUMC en adviseerde de Raad van Bestuur ook over medisch-ethische kwesties in het algemeen.

 

Sinds 2004 beoordeelde De METC Zuidwest Holland (METC ZWH) wetenschappelijk onderzoek onderzoek voor de volgende instellingen:

  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove te Leidschendam),
  • HagaZiekenhuis, Den Haag (locaties Leyenburg, Sportlaan en Juliana Kinderziekenhuis), 
  • Reinier de Graaf, Delft (locatie Diaconessenhuis te Voorburg).

De METC-ZWH was een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende METC, op grond van artikel 16 van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen.

De commissie bestond uit vertegenwoordigers van alle aangesloten instellingen.

Zij beoordeelde geen fase I geneesmiddelenonderzoek.

 

Per 1 juni 2019 zijn de commissies gefuseerd en verder gegaan onder de naam: 

Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft (METC LDD).

De METC-LDD is gehuisvest in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info