Geschiedenis van de
METC LDD

De geschiedenis van de METC LDD 

De METC LDD is de oudste medisch-ethische commissie van Nederland.

 

In 1965 werd de Commissie inzake controle-onderzoekingen  in het LUMC opgericht. Zij beoordeelde medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. In 1976 werd de naam van deze commissie veranderd  in Commissie Medische Ethiek (CME). Op 19 november 1999 is zij door de CCMO erkend als instellingsgebonden medisch-ethische toetsingscommissie in de zin van de WMO, waarmee zij tevens een zelfstandig bestuursorgaan werd.

De CME was bestuurlijk gekwalificeerd als adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het LUMC en adviseerde de Raad van Bestuur ook over medisch-ethische kwesties in het algemeen.

 

De CME fuseerde op 1 juni 2019 met de METC Zuid-West Holland (METC ZWH) tot de Medisch Ethisch Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft (METC LDD).

 

De METC ZWH  beoordeelde sinds 2004 wetenschappelijk onderzoek onderzoek voor de volgende instellingen:

  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove te Leidschendam),
  • HagaZiekenhuis, Den Haag (locaties Leyenburg, Sportlaan en Juliana Kinderziekenhuis), 
  • Reinier de Graaf, Delft (locatie Diaconessenhuis te Voorburg).

De METC ZWH was een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende METC, op grond van artikel 16 van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen.

De commissie bestond uit vertegenwoordigers van alle aangesloten instellingen.

 

De METC LDD is gehuisvest in het LUMC te Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info