Beoordelingstarieven

Wat kost een beoordeling?

 

Voor CTR, IVDR (art 58 en 70.2) en MDR (art 62 en 74.2) gelden de landelijke CCMO tarieven. Voor het overige onderzoek gelden de tarieven conform onderstaande tabel.

Deze tarieven (ex-BTW) zijn geldig per 1 januari 2023 voor primaire indieningen, inclusief beoordelingen van amendementen, lokale uitvoerbaarheid, SAE’s en SUSARs.

 

De huidige gemiddelde toetsingstermijnen staan op deze pagina.

 

tabel 1

Verrichter

WMO Monocenter

WMO Multicenter

WMO Amendement

Niet-WMO

Lokale Uitvoer-
 baarheid (LU)

Niet-WMO / LU
 amendement

Profit
organisatie

€ 5000

€ 5500 

€ 0 / € 600(1)

€ 500

€ 500(3)

€ 250

LUMC, Haga, RdG en  HMC

€ 0 – € 4000(4)

€ 0 – € 4500(4)

€ 0

€ 0

nvt

€ 0

Overige

non-profit organisaties

        € 3000 -              € 5000(2)

       € 3500 - 

       € 5500(2)

    € 0 / € 500(1)

          € 500

          €0 / € 500(3)

             € 250

(1) Toetsingskosten worden alleen bij amendementen van studies die vóór 1 juni 2021 zijn ingediend, berekend. Voor de latere studies geldt het all-in tarief. 
(2) Bij extern gefinancierd/gesubsidieerd onderzoek worden er hogere toetsingskosten berekend (zie tabel 2).
(3) Bij extern gefinancierd/gesubsidieerd onderzoek  (> € 15.000) worden kosten in rekening gebracht voor de 'behandeling' van het dossier indien de METC LDD niet de toetsende commissie is/was.
(4) LUMC, Haga, RdG en HMC dragen de toetsingskosten, tenzij bij extern gefinancierd/gesubsidieerd onderzoek (zie tabel 2).

 

tabel 2: Toetsingstarieven bij investigator-initiated onderzoek (all-in tarief)

Externe financiering

LUMC, Haga, RdG en HMC*

Overige non-profit organisaties

Monocenter

Multicenter

Monocenter

Multicenter

< € 15.000

€ 0

€ 0

€ 3000

€ 3500

€15.000 - € 50.000

€ 2000

€ 2500

€ 4000

€ 4500

> € 50.000

€ 4000

€ 4500

€ 5000

€ 5500

* Onderzoek geïnitieerd door het LUMC, HagaZiekenhuis, RdG of HMC.

 

De METC LDD brengt voor LUMC, Haga, RdG en  HMC-geïnitieerd onderzoek geen toetsingskosten in rekening bij extern gefinancierd onderzoek indien de onderzoeker in de aanbiedingsbrief aangeeft dat de toetsing door de METC niet uit het ontvangen bedrag bekostigd mag worden (met onderbouwing).
Voor onderzoek door overige non-profit organisaties geldt in dat geval het basistarief (€ 3000 / € 3500).

Als je de aanvraag annuleert c.q. terugtrekt tijdens de lopende toetsingsprocedure , dan ben je het volledige beoordelingstarief verschuldigd.
Als de beoordeling van de studie nog niet in gang gezet is,  dan zal niet het volledig bedrag in rekening gebracht worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info