De METC LDD

Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft

De Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft (METC LDD)  is een op grond van artikel 16 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) erkende commissie en fungeert voor haar uit de WMO voortvloeiende taken als een zelfstandig bestuursorgaan. Zij voert haar taak uit met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en internationale verdragen, zoals de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), de Verklaring van Helsinki en het richtsnoer voor Good Clinical Practice  (richtsnoer ICH-GCP).

 

De METC LDD bestaat uit 40 tot 50 leden en vergadert wekelijks.

De commissie en het secretariaat werken volledig digitaal en verwerken uitsluitend pdf's.

 

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (de CCMO) is toezichthouder van alle erkende METC's in Nederland.

De missie van de CCMO is het waarborgen van de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info