Optimaliseer het onderzoek: METC checklist

De METC-LDD heeft een checklist voor WMO, MDR en IVDR onderzoek opgesteld als handvat voor onderzoekers die een onderzoeksdossier gaan opstellen en indienen.

 

Met de checklist wordt duidelijk waar de METC, zowel administratief als inhoudelijk, op let zodra het onderzoeksdossier is ingediend. De items uit de checklist kunnen door de onderzoeker meegenomen worden bij het opstellen van het onderzoeksdossier zodat een compleet en correct onderzoeksdossier wordt ingediend. Zo gaat zo min mogelijk tijd verloren in de beoordelingsfase. 

 

De checklist is een initiatief van Ontregel het onderzoek, gericht op het LUMC, maar is ook voor geïnteresseerden buiten het LUMC, van waarde.

 

De METC-LDD werkt ook aan een CTR specifieke checklist. Deze volgt binnenkort.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info