Nieuwe tools voor de Clinical Trial Regulation

Op 31 januari 2022 wordt de EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek (Clinical Trial Regulation, CTR) van toepassing. Op de CCMO-website is er een Clinical Trial Decision Tool om te bepalen of het geneesmiddelenonderzoek binnen de reikwijdte van de CTR valt. Ook geeft deze tool aan of er sprake is van een geneesmiddelenonderzoek met beperkte interventie (low-intervention clinical trial). Voor dergelijk onderzoek gelden aangepaste regels. 

Met de Committee Finder Tool van de CCMO kun je bepalen of de METC LDD of de CCMO het onderzoek moet beoordelen. In deze tool is ook de vraag toegevoegd of je het geneesmiddelenonderzoek via de oude (EU-richtlijn 2001/20) of via de nieuwe wetgeving (CTR 536/2014) wilt indienen. Dit is nog mogelijk in het eerste jaar dat de CTR van toepassing is.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info