Lokale uitvoerbaarheid
Documenten

LUMC

Gebruik de modelaanbiedingsbrief en stuur deze met de documenten, in de laatst goedgekeurde versie, zoals aangegeven in de checklist.


De modelaanbiedingsbrief bevat in de bijlagen ook de verklaring over opslag van materiaal buiten het LUMC en de verklaring referentie/draft onderzoekscontract

 

Een verklaring referentie/draft -onderzoekscontract is nodig indien in het positief besluit

-    niet het volledig ondertekende LUMC contract en niet het referentie/draft -onderzoekscontract is opgenomen

-    het goedgekeurde (draft)LUMC-contract een andere versiedatum heeft als het later ondertekende contract

 

Proefpersoneninformatie

  • Vergeet niet het LUMC-logo in de proefpersoneninformatie op te nemen
  • Voor de actuele contactinformatie in de LUMC informatiebrief voor de klachtenfunctionaris en functionaris gegevensbescherming: zie bij proefpersonen  onder de Algemene informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info