Lokale uitvoerbaarheid
Beoordeling

Het secretariaat van de METC LDD controleert het dossier voor lokale uitvoerbaarheid in het LUMC

Het secretariaat controleert of:

  • het LUMC vermeld staat in de besluiten en het ABR-formulier

  • De juiste versies van de documenten zijn toegestuurd (versienummers van de documenten komen overeen met die van het positief/nader besluit)

  • Het proefpersoneninformatieformulier met toestemmingsformulier is voorzien van de meest recente contactgegevens van het LUMC (onderzoekers, functionaris gegevensbescherming, klachtenfunctionaris)

  • De opslag en uitwisseling van lichaamsmateriaal en gegevens voldoet aan LUMC-beleid (zie onder)

  • Het onderzoekscontract door alle partijen is ondertekend en is goedgekeurd door de toetsende beoordelingscommissie

 

Als alles in orde is, ontvang je via het secretariaat van de METC LDD een toestemmingsbrief van de Raad van Bestuur van het LUMC voor de uitvoering van het onderzoek binnen het LUMC. Pas na ontvangst van deze brief kun je starten met het onderzoek binnen LUMC.

 

LUMC beleid voor opslag van lichaamsmateriaal buiten het LUMC voor nader (toekomstig) onderzoek

Als er sprake is van opslag van lichaamsmateriaal buiten het LUMC voor nader (toekomstig) onderzoek gelden vanuit het LUMC de volgende voorwaarden:

  1. Er is expliciet toestemming gegeven voor de opslag voor nader onderzoek buiten het LUMC
  2. Afstaan van lichaamsmateriaal ten behoeve van onderzoek mag de reguliere diagnostiek niet belemmeren of bemoeilijken
  3. Er mogen geen immortal cell lines worden gekweekt, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gevraagd en gegeven
  4. Er mag geen genetische analyse naar kiembaanmutaties worden gedaan, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gevraagd en gegeven.

De expliciete toestemming moet in de informatiebrief voor de proefpersonen zijn opgenomen.

De eisen m.b.t. geen belemmering van de diagnostiek, het niet ontwikkelen van immortal cell lines en het niet doen van analyse naar kiembaanmutaties worden bij voorkeur vastgelegd in het onderzoeksprotocol en de informatiebrief, maar zo nodig via een verklaring (zie Lokale uitvoerbaarheid - documenten).

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info