Zorgevaluatie
Amendement

Tijdens de uitvoering van de studie kan het zijn dat er wijzigingen of aanvullingen in de studie en/of in het onderzoeksdossier plaatsvinden.

Deze wijzigingen leg je als amendement ter beoordeling voor aan de METC LDD. De procedure hiervoor is gelijk aan die bij WMO onderzoek en vind je op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info