Lokale uitvoerbaarheid
Amendement

LUMC

Bij onderzoek dat elders centraal is getoetst en dat bij het LUMC reeds de lokale toestemming van de Raad van Bestuur heeft, hoeven amendementen niet te worden ingediend tenzij:

  • de oordelende toetsingscommissie heeft bepaald dat het amendement van invloed is op de lokale uitvoerbaarheid in het LUMC;

  • er (veel) meer studiehandelingen in LUMC uitgevoerd moet worden;

  • in deze studie, die voor 1 juli 2015 initieel is goedgekeurd, het aantal proefpersonen in het LUMC wordt uitgebreid. Hierdoor is mogelijk een aanpassing van de LUMC-proefpersonenverzekering nodig;

  • het LUMC de verrichter van de studie is (en de METC LDD niet de toetsende commissie is). Hierdoor is mogelijk een aanpassing van de LUMC-proefpersonenverzekering nodig.

Als een van deze vier punten van toepassing is, dan moet je het amendement wel indienen, met een verklarende aanbiedingsbrief!

 

Je kunt een amendement indienen door een mail te sturen mailen naar metc-ldd@lumc.nl en de volgende documenten in pdf toe te voegen.

 

Het HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en Reinier de Graaf

Je kunt een amendement indienen bij het wetenschapsbureau van je ziekenhuis (zie contactpagina).

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info